Direct naar

Vergoeding zorgverzekeraar 2024

Onze therapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed binnen de Basis GGZ

 Voor een overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraar verwijzen we je naar de website van inDepender.nl:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/psychologie.asp

Let goed op de gewijzigde regels van je zorgverzekeraar in 2014. Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding, moet je een verwijsbrief van je huisarts hebben.

De behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van een DSM V diagnose of een vermoeden van. Als daar geen sprake van is, dan betaalt u de behandeling zelf conform het NZA tarief (€124,00  per sessie van 60 minuten)

Exlusiecriteria

Wij behandelen niet binnen de Specialistische ggz en wij doen ook geen diagnostiek naar AD(H)D

Zorgprestatiemodel vanaf 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz, het zorgprestatiemodel gaat op 1 januari 2022 in. Dit betekent dat alle trajecten die in 2021 zijn gestart worden afgesloten en gedeclareerd op 31-12-2021. Als de behandeling nog niet afgerond is wordt er een nieuwe behandeling gestart volgens het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat de sessies in 2022 onder het eigen risico van 2022 vallen waardoor je helaas twee maal je eigen risico moet betalen (voor 2021 en 2022).

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je hier

Vanaf 2022 worden er via het zorgprestatiemodel geen trajecten meer gedeclareerd maar wordt er gedeclareerd per sessie.

Wij declareren voor het intakegesprek en het tweede diagnostische consult 75 minuten. Voor de overige sessies declareren wij 60 minuten.
De declaraties zijn inclusief de indirecte tijd. Hiermee wordt tijd bedoeld die ook nodig is voor je behandeling, maar waar je zelf niet bij aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan verslaglegging, rapportage naar de huisarts, e-health, opstellen behandelplan of een voorbereidende activiteit.
Wij declareren de tijd die we in ons agenda voor je hebben ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt

Zorgprestatiemodel vanaf 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz, het zorgprestatiemodel gaat op 1 januari 2022 in. Dit betekend dat alle trajecten die in 2021 zijn gestart worden afgesloten en gedeclareerd op 31-12-2021. Als de behandeling nog niet afgerond is wordt er een nieuwe behandeling gestart volgens het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat de sessies in 2022 onder het eigen risico van 2022 vallen dus dat betekend helaas dat je twee maal je eigen risico moet betalen (voor 2021 en 2022).

Afspraak verplaatsen en no-show

Als u onverhoopt niet op het afgesproken tijdstip beschikbaar bent, wordt verwacht dat u dit zo snel mogelijk laat weten per e-mail naar uw behandelaar en minimaal 48 uur van tevoren. Hierbij telt het weekend niet mee. Een afspraak voor maandag moet dus op donderdag afgezegd worden. Hierdoor hebben wij nog voldoende tijd om iemand anders in te plannen.

Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, delen we de kosten van het consult en wordt er 50 euro in rekening gebracht. Dit gaat niet via de verzekering en moet u zelf betalen. U ontvang hier automatisch een factuur voor.
Helaas kunnen we geen uitzondering maken voor ziekte. 

Niet vergoed worden: Relatietherapie, rouwverwerking en Burnout als er geen sprake is van een DSM V diagnose. Gecompliceerde rouw wordt wel vergoed.

Over onze praktijk

Over onze praktijk

Onze psychologenpraktijk is een kleinschalige praktijk, gevestigd in een sfeervol pand in het centrum van Groningen, opgericht in 1978. Ons uitgangspunt is dat je wel degelijk zelf iets kunt doen aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid. Daarnaast willen we dat je tevreden bent over onze hulp: cliënten die je voorgingen, gaven onze behandeling gemiddeld een 8.5 als rapportcijfer.

We behandelen volgens de meest recente zorgstandaarden.