Direct naar

Onze werkwijze

Aanmelding

Je kunt je online aanmelden en het intakeformulier invullen. Uiteraard mag je ook eerst met ons bellen via tel.nr. 050-3130526 of je vragen sturen per e-mail aan info@praktijkthomassen.nl. Na het online aanmelden nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. Je kunt daarbij je voorkeur voor een bepaalde psycholoog aangeven zodat deze je behandelaar wordt. Kijk hier voor actuele wachttijden. Kun je of wil je je niet online aanmelden? Geen probleem, we hebben een alternatieve manier om je aan te melden.

Let op: Je moet je altijd via onze website aanmelden. Ook als je huisarts je rechtstreeks naar ons heeft doorverwezen via Zorgdomein. Pas na aanmelding via onze website kom je op de wachtlijst.

 

Intake

Tijdens dit gesprek nemen we je hulpvraag, klachten of problemen met je door. Hierdoor krijgen we een helder beeld van je zorgvraag en op basis daarvan kunnen we aangeven wat we voor je kunnen betekenen. Het kan ook zijn dat we je een voorstel doen voor een aanvullende psychologische test. Ook is de intake bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle therapie is het belangrijk dat het klikt tussen cliënt en therapeut.

Aan het eind van de intakegesprek doen we je een behandelvoorstel. Als we inschatten dat jouw situatie niet met kortdurende hulp kan worden aangepakt, bekijken we samen waar en hoe je wel goed geholpen kunt worden. Het doel van de begeleiding/behandeling is enerzijds het oplossen van je probleem of klacht maar anderzijds ook persoonlijke groei, verbeterde zelfkennis en het vermogen om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties of problemen.

Indien nodig of gewenst kunnen naasten betrokken worden bij de behandeling. Dit gebeurt altijd met instemming van de cliënt. Ze kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het intakegesprek en/of tijdens de intake kunnen afspraken gemaakt worden of en hoe naasten betrokken kunnen worden bij de behandeling.

Bij aanvang en afloop van het traject brengen we je huisarts op de hoogte gesteld van je aan- en afmelding. Als je hier geen toestemming voor geeft, laat ons dat weten.

Begeleiding/behandeling

Na de intake stellen we een behandelplan op. Hierin wordt in samenspraak met jou het doel van de behandeling omschreven, de duur en de evaluatiemomenten.
In de behandelingsfase gaan we doelgericht met je aan het werk middels gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten, waarbij we gebruik maken van een beveiligde online omgeving.

E-health toepassingen

Na je eerste sessie krijg je toegang tot je eigen beveiligde klantenpagina.
Tools en instrumenten die we gebruiken zijn:

  • Modules van Therapieland
  • Zelf ontwikkelde e-health instrumenten op basis van cognitieve gedragstherapie
  • Context vragenlijsten die ingevuld worden voorafgaande aan de eerste sessie
  • Zelf ontwikkelde screeningslijsten ontwikkeld in samenwerking met PsyQ
  • Vragenlijsten via Embloom

Afronding

De behandeling wordt afgesloten met het maken van een terugvalpreventieplan en een evaluatiegesprek. Als het behandeldoel in het kortdurende traject niet gehaald is, kijken we samen of er doorverwijzing naar de tweede lijn mogelijk is. We rapporteren de resultaten aan je huisarts als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Over onze praktijk

Over onze praktijk

Onze psychologenpraktijk is een kleinschalige praktijk, gevestigd in een sfeervol pand in het centrum van Groningen, opgericht in 1978. Ons uitgangspunt is dat je wel degelijk zelf iets kunt doen aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid. Daarnaast willen we dat je tevreden bent over onze hulp: cliënten die je voorgingen, gaven onze behandeling gemiddeld een 8.5 als rapportcijfer.

We behandelen volgens de meest recente zorgstandaarden.