Direct naar

Over onze praktijk

Praktijk Thomassen is een kleinschalige praktijk voor Basis GGZ. De praktijk bestaat ruim 40 jaar (1978) en is begonnen in een sfeervol pand in de Schildersbuurt te Groningen. In 2018 is de tweede vestiging geopend aan de Taco Mesdagstraat – nu de hoofdvestiging. We hebben een behandelaanbod voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Uitgangspunt bij al onze zorgtrajecten is dat je wel degelijk zelf iets aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid kunt doen en dat je tevreden bent over onze hulp.

We bieden iedere cliënt:

 • kortdurende effectieve zorg op maat in samenspraak met de cliënt.
 • snelle en accurate diagnostiek dankzij diverse online testen en vragenlijsten o.a. de testbatterij van Embloom.
 • toegang tot je een eigen dossier, inclusief behandelplan, effectmetingen, huiswerkopdrachten, tools etc. 
 • effectieve coaching in relatie tot werkgever, bedrijfsarts, UWV, verzekeringen, bij issues rond leefstijl, gezondheid en ziekte.
 • vaardigheden en tools waarmee je jezelf in de toekomst kunt helpen
 • een betalingsregeling op maat als er meer sessies nodig zouden zijn dan je zorgverzekering vergoedt. En je niet doorverwezen wilt worden naar de sggz.

Tarieven

Het standaardtarief voor een individuele sessies of relatietherapie is € 115,- per 60 minuten in het geval dat de behandeling niet door je zorgverzekeraar vergoed wordt. Raadpleeg de polis van je zorgverzekeraar om te kijken of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding

Vanaf 2022 worden er via het zorgprestatiemodel geen trajecten meer gedeclareerd maar wordt er gedeclareerd per sessie.

Wij declareren voor het intakegesprek en het tweede diagnostische consult 75 minuten. Voor de overige sessies declareren wij 60 minuten.
De declaraties zijn inclusief de indirecte tijd. Hiermee wordt tijd bedoeld die ook nodig is voor je behandeling, maar waar je zelf niet bij aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan verslaglegging, rapportage naar de huisarts, e-health, opstellen behandelplan of een voorbereidende activiteit.
Wij declareren de tijd die we in ons agenda voor je hebben ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel

Verwijzing

Je kan je rechtstreeks aanmelden door ons te bellen 050-3130526 of via het online aanmeldformulier. Voor een vergoeding is een verwijzing nodig van je huisarts, de bedrijfsarts of bureau jeugd-en gezinszorg.

Afzeggen van een afspraak

Als je onverhoopt niet op het afgesproken tijdstip beschikbaar bent, wordt verwacht dat je dit zo snel mogelijk laat weten per e-mail naar je behandelaar en minimaal 48 uur van tevoren. Hierbij telt het weekend niet mee. Een afspraak voor maandag moet dus op donderdag afgezegd worden. Hierdoor hebben wij nog voldoende tijd om iemand anders in te plannen.

Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, delen we de kosten van het consult en wordt er € 50,- euro in rekening gebracht. Dit gaat niet via de verzekering en moet je zelf betalen. Je ontvang hier automatisch een factuur voor. Helaas kunnen we geen uitzondering maken voor ziekte.

Waarneming

Tijdens vakantie, bij-en nascholing wordt de waarneming in de praktijk onderling geregeld. Indien alle behandelaren afwezig zijn, wordt er waargenomen door een externe collega.

Bij crisis buiten kantooruren

 • ‘s avonds:: doktersdienst Groningen 0900-9229
 • ‘s Nachts of in het weekend doktersdienst Groningen 0900-9229
 • Crisisdienst Lentis: (moet al verwezen zijn; aanmelding crisisdienst gaat via de huisarts) 050-5223555
 • Hulplijn ondersteuning bij suïcidale gedachten:  0800 0113
 • De luisterlijn: Hulplijn 7x 24 uur: psychisch problematiek , depressie, eenzaamheid, seksueel misbruik, slachtoffer, verslavingsproblematiek, gezinsproblematiek, relatieproblematiek, ziekte etc. De luisterlijn: 088-0767000 of www.deluisterlijn.nl  Lokaal bellen: Groningen: 050 – 525 00 00. Voor andere plaatsen lokaal bellen,  zie www.deluisterlijn.nl
Over onze praktijk

Over onze praktijk

Onze psychologenpraktijk is een kleinschalige praktijk, gevestigd in een sfeervol pand in het centrum van Groningen, opgericht in 1978. Ons uitgangspunt is dat je wel degelijk zelf iets kunt doen aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid. Daarnaast willen we dat je tevreden bent over onze hulp: cliënten die je voorgingen, gaven onze behandeling gemiddeld een 8.5 als rapportcijfer.

We behandelen volgens de meest recente zorgstandaarden.