Behandelmethoden

Direct naar

Cognitieve Therapie

Cognitieve Therapie is een behandelmethode die al jarenlang wordt toegepast binnen de psychologische hulpverlening.

Kort samengevat gaat deze behandelmethode ervan uit dat, wanneer je een negatief gevoel ervaart, dat veroorzaakt wordt door negatieve gedachten die je hebt. Deze gedachten gaan vaak snel en zijn grotendeels onbewust. Wanneer je hier last van hebt, merk je bijvoorbeeld dat je vaak negatieve gevoelens ervaart, maar niet goed weet waarom.

Door middel van Cognitieve Therapie leer je op een concrete manier om je bewust te worden van deze gedachten. Je krijgt daardoor meer inzicht in jezelf en je leert beter te relativeren. Hierdoor krijg je meer  grip op je negatieve gedachten en dus op je negatieve gevoelens.

Gedurende de behandeling leer je deze methode toe te passen op situaties waar je in het hier en nu tegenaan loopt, zodat je in de toekomst beter in staat bent om met negatieve gevoelens om te gaan.


EMDR

EMDR is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van trauma’s. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling die al sinds de jaren ’80 wordt toegepast. Wanneer je regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat je is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daar vanaf te komen.

Als je iets ergs overkomt wat veel negatieve emoties bij je oproept, is een veelvoorkomende reactie om daar vervolgens zo min mogelijk aan te denken. Vanuit je omgeving hoor je bijvoorbeeld dat je verder moet of dat je het achter je moet laten. Hoewel deze reactie veel voorkomt en heel menselijk is, kan je hierdoor later merken dat je te pas en te onpas door negatieve emoties overspoeld raakt. Je ziet bijvoorbeeld iets op tv wat je herinnert aan hetgeen je overkomen is. In deze gevallen staat de rationale aanpak (er niet aan willen denken) de verwerking van je emoties in de weg.

EMDR gaat hierop in. Wanneer je samen met je behandelaar de vervelende gebeurtenis in kaart hebt gebracht, ga je je proberen te concentreren op deze gebeurtenis. Je behandelaar gaat je vervolgens afleiden door vingerbewegingen te maken of door middel van een lichtbalk, ongeveer 25 cm voor je gezicht. Hierdoor word je afgeleid. Op dat moment zul je merken dat er allerlei dingen in je opkomen, die je geassocieerd hebt met het trauma. Dat betekent, dat de verwerking alsnog op gang komt. De associaties zullen na korte tijd stoppen. Wanneer je vervolgens weer terugdenkt aan het trauma, zul je merken dat je je minder rot voelt. Deze methode wordt dan herhaalt, zodat je uiteindelijk terug kunt denken aan het gene dat je is overkomen zonder dat je door negatieve emoties overspoelt raakt.

EMDR is een interventie die we indien nodig in alle behandelingen kunnen inzetten.


Schematherapie

Schematherapie helpt je overtuigingen en gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je (gedrags)patronen en je dagelijks functioneren wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf kunt opkomen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en leert hier op een gezonde manier voorop te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. 

Schematherapie wordt vooral ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Het betreft een kortdurende interventie( 0 tot 1600 minuten)

Werkwijze bij schematherapie

Je schema’s (patronen ontstaan tussen 0-3) en gedragspatronen vanaf 3, 4 jaar (Modi ) worden in kaart gebracht via vragenlijsten. Er kan gebruikt gemaakt worden van interventies vanuit Voice Dialogue en de psychosynthese en ondersteunende modules van therapieland.


ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experiëntiële vermijding genoemd). Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als een evidence based techniek.

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

 • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
 • mindfulness: de vaardigheid om oordeelvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
 • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
 • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
 • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts
 • Toegewijde actie of engagement: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Het model gaat ervan uit dat alle kernprocessen met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien worden. In combinatie kan het toepassen van deze processen leiden tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit, ook psychische flexibiliteit genoemd. De kernprocessen worden weergegeven in de zogenaamde hexaflex, een zeshoek waarvan de punten staan voor de verschillende processen die gericht zijn op het centrale doel.

 

Mindfulness

Mindfulness is een toepassing van een eeuwenoude meditatietechniek.

Mindfulness is ontwikkeld door John Kabat Sinn en is uitermate effectief gebleken bij psycho-sociale behandeling van cliënten met een ernstige ziekte.

Deze methode heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan in de psychologie en bleek ook goed toepasbaar bij klachten zoals angst, somberheid, paniek, piekeren, onrust, stress en negatief denken.

Mindfulness is een interventie die wij standaard toepassen bij de behandeling van bovenstaande klachten. Maar mindfulness is meer dan een interventie die je inzet bij klachten – het is ook een way of life. Mindfulness geleerd door een ervaren psycholoog/trainer is iets waar je hele leven plezier van kunt hebben.

Wij hebben al meer dan dertig jaar ervaring in effectief toepassen van deze interventie zowel bij ernstig zieke mensen als mensen met psychische klachten.  De techniek bestaat uit een aantal onderdelen.

 1. het oefenen van aandacht
 2. bewustzijn van je lichaam
 3. bewustzijn van je ademhaling
 4. bewustzijn van je gedachten, je gevoelens, je emoties
 5. bewustzijn van vastgeroeste gewoonten/patronen
 6. het leren stoppen van gedachten
 7. het leren ontspannen
 8. leren genieten
 9. met je aandacht in het hier en nu zijn

Heb je deze 8 onderdelen succesvol in je persoonlijkheid geïntegreerd, dan ben je in staat mindfull te zijn in je leven van alle dag; ben je je meer bewust in het hier en nu van je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwording  en van je gewoonten/vaste patronen/automatische gedachten. Je bent meer in rust en kun je alerter reageren in situaties.

Door je hiervan bewust te zijn, ben je ook in staat beter te communiceren en beter te luisteren. Het heeft ook een positief effect op je sociale vaardigheden. Emotionele problemen ontstaan vaak (en duren vaak voort), doordat we onaangename gevoelens niet willen voelen.