Direct naar

Privacyverklaring

Praktijk Thomassen Praktijk Thomassen, gevestigd aan Jozef Israelsstraat 34
9718 KM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.praktijkthomassen.nl Jozef Israelsstraat 34
9718 KM Groningen +31503130526

Berni Thomassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Thomassen hij/zij is te bereiken via info@praktijkthomassen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Thomassen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– BSN
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Thomassen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De nieuwe bekostiging voor de ggz, het zorgprestatiemodel gaat op 1 januari 2022 in. Dit betekend dat alle trajecten die in 2021 zijn gestart worden afgesloten en gedeclareerd op 31-12-2021. Als de behandeling nog niet afgerond is wordt er een nieuwe behandeling gestart volgens het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat de sessies in 2022 onder het eigen risico van 2022 vallen dus dat betekend helaas dat je twee maal je eigen risico moet betalen (voor 2021 en 2022).

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Thomassen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Thomassen) tussen zit. Praktijk Thomassen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Praktijkdata voor clientadministratie. Praktijkdata is NEN7510 gecertificeerd en slaat data op in ISO27001 gecertificeerde datacenters.

Praktijkportal is het clientenportaal dat is gekoppeld aan Praktijkdata. Op deze beveiligde omgeving kunt u vragenlijsten invullen, uw behandelplan inzien, afspraakinformatie bekijken en documentatie bekijken.

Zorgmail voor beveiligde communicatie met zorgverleners.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Thomassen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden versleuteld verzonden naar onze systemen waar vervolgens de bewaartermijn wordt toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Thomassen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Thomassen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Praktijk Thomassen heeft een wettelijk verplichte overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere ROM-instrumenten en de Consumer Quality Index. Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Thomassen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Thomassen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkthomassen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Thomassen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Echter kunnen bepaalde berichten die geen privacygevoelige informatie bevatten zoals afspraakherinneringen e.a. ook zonder versleuteling door ons verstuurd worden vanuit diverse systemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkthomassen.nl.

Over onze praktijk

Over onze praktijk

Onze psychologenpraktijk is een kleinschalige praktijk, gevestigd in een sfeervol pand in het centrum van Groningen, opgericht in 1978. Ons uitgangspunt is dat je wel degelijk zelf iets kunt doen aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid. Daarnaast willen we dat je tevreden bent over onze hulp: cliënten die je voorgingen, gaven onze behandeling gemiddeld een 8.5 als rapportcijfer.

We behandelen volgens de meest recente zorgstandaarden.