Direct naar

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

» Inclusie en exclusie criteria van de GBGGZ

» Lees hier over de regels in de zorg en wat dit betekent voor verwijzers.

Wij zijn een generalistische praktijk. Dat betekent dat u voor al uw klachten en hulpvragen bij ons terecht kan. Met uitzondering van acute psychiatrie, crisis en behandeling aan huis. Onze behandelingen in de basis ggz en zijn kortdurend.
Behandelingen voor burnout, relatietherapie en rouwverwerking zijn wel mogelijk maar worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar in de basis verzekering. Mogelijkerwijs kunnen ze wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Onze praktijk werkt al ruim 40 jaar nauw samen met de huisartsen in Groningen. (District huisartsenvereniging, DHV))

Indicaties

U kunt mensen naar onze praktijk verwijzen met:

Depressieve klachten, angstklachten, eetproblemen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, stress en burn-out verschijnselen, (post) traumatische stressklachten, rouw-en verliesverwerkingsproblematiek t.g.v. ziekte, scheiding, ontslag, psychosomatische klachten, psychosociale problematiek t.g.v. chronische-en ernstige ziekte, identiteits-en zingevingsvragen, levensfase problematiek.

We hebben zorgprogramma’s voor jongeren, volwassenen en ouderen. We hebben ook zorgprogramma’s voor partners, kinderen en nabestaanden. Individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie.

Wat kunt u als verwijzer van ons verwachten:

  • effectieve zorg door ervaren psychologen
  • aan- en afmelding van cliënten*
  • diagnose, en behandelplan*
  • kort evaluatieverslag na afloop*
  • vast tijdstip voor overleg 8.00-8.30 17.00-17.30 *
  • coaching, begeleiding en behandeling volgens de best evidence practice
  • samenwerking in de eerste- en tweedelijn
  • korte lijjnen
  • geen wachttijden

* met toestemming cliënt

Doorverwijzen

U kunt ons vinden via Zorgdomein onder “Praktijk Thomassen”

Handmatig aanmelden kan ook: gebruik daarvoor dit formulier:  aanmeldingsformulier_verwijzers

Nivelonderzoek 2011 

  Landelijk Wij
Behandelduur 7,9 6,9
Wachttijd 20,9 15,1
Uitval 14,9 2,3
Doorverwijzing 12,7 1,5
Reguliere afsluiting 72,4 96,6

Het Nivel doet elk jaar een landelijk onderzoek onder gekwalificeerde eerstelijnspsychologen (LVE). Hierin worden worden de eerstelijns psychologen per regio met elkaar vergeleken. De eerstelijnspraktijken in de regio Groningen, waar deze praktijk onder valt, heeft een gemiddelde wachttijd van 12,1 dag ,van aanmelding tot eerste consult en de gemiddelde sessieduur is 6,9. Deze cijfers gelden ook voor onze praktijk.

Trimbos GGZ thermometer

Totale behandeling 8,9
Resultaat 9
Deskundigheid 9,7
Bejegening 9,7

Uit het onafhankelijke cliëntevredenheidsonderzoek onder cliënten van onze praktijk, blijkt bovendien dat cliënten de totale behandeling waarderen met een 8.9, het resultaat van hun behandeling waarderen met een 9, en deskundigheid en bejegening waarderen met een 9,7. Met de feedback die we de afgelopen jaren hebben verkregen, konden we in 2011 onze dienstverlening verder verbeteren. En dat is gelukt. Bekijk hier de resultaten:

Bekijk het klanttevredenheidsonderzoek van 201

Over onze praktijk

Over onze praktijk

Onze psychologenpraktijk is een kleinschalige praktijk, gevestigd in een sfeervol pand in het centrum van Groningen, opgericht in 1978. Ons uitgangspunt is dat je wel degelijk zelf iets kunt doen aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid. Daarnaast willen we dat je tevreden bent over onze hulp: cliënten die je voorgingen, gaven onze behandeling gemiddeld een 8.5 als rapportcijfer.

We behandelen volgens de meest recente zorgstandaarden.