Tjetske Gjaltema

Ik hou van mensen en praten met mensen. Ik ben nieuwsgierig naar wat hen raakt en beweegt, ofwel wat ze echt belangrijk vinden in het leven en hoe ze hier vorm aan geven in de dagelijkse praktijk. Ik zie bewustwording, ervaren dat je goed bent zoals je bent, leven in en met het hier en nu, als belangrijke onderdelen van ontwikkeling en verandering. En ik heb er vertrouwen in dat mensen zelf weten wat goed is voor hen en wat voor hen werkt en hier ook weer stappen in kunnen zetten, ongeacht wat ze hebben meegemaakt en de patronen die ze hebben ontwikkeld.
Graag kijk, denk en voel ik met je mee om je te ondersteunen in het proces van bewustwording en het maken van de vertaalslag naar concrete stappen in het dagelijks leven. Met als uitkomst dat je je leven weer of meer kunt vormgeven op een manier die voor jou zinvol en betekenisvol is.

Tjetske heeft als GZ-psycholoog veel ervaring opgedaan binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in het werken met verschillende doelgroepen. Zij maakt gebruik van inzichten en technieken vanuit verschillende therapeutische en levensbeschouwelijke invalshoeken, zoals onder andere: Acceptance and commitment therapy, Systeemtherapie, Mindfulness- and Compassionate based therapy, Affectfobietherapie, EMDR en Leefstijlcoaching.