Lieke Damhuis

Wat een krachtige beslissing dat je hulp hebt gezocht bij de problemen waar je tegenaan loopt. Iedereen heeft daar, in meer of mindere mate, weleens behoefte aan in zijn leven. Jij als persoon, met jouw specifieke probleem, hulpvraag en persoonlijkheid, staat voor mij centraal. Als behandelaar probeer ik hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten, jouw tempo volgend, maar ook met de nodige stimulatie als dat in het belang is van jouw behandelproces, altijd in goede samenwerking met elkaar.

Ik zal proberen je probleemoplossend vermogen aan te spreken zodat je aan het einde van de behandeling voldoende vaardigheden en vertrouwen hebt opgedaan om zelf verder te kunnen. Ik maak gebruik van verschillende technieken en stromingen, soms gecombineerd. Waardevol vind ik ook de ervaring die ik heb opgedaan in het werken met diverse doelgroepen en leeftijden, zowel op generalistisch als specialistisch gebied. Ik heb daarmee een brede, open blik en ben gemotiveerd om jou zo goed mogelijk te helpen.

Lieke is opgeleid als Gezondheidszorgpsycholoog en heeft aanvullende scholing en ervaring in EMDR, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy en schematherapie. Ze heeft veel ervaring in het werken met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen) en uiteenlopende problematiek, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, zelfbeeldproblematiek, autisme en genderdysforie. Ze heeft gewerkt binnen zowel de generalistische Basis GGZ als de specialistische GGZ.