Joke Schothorst

Joke: “Iedereen komt in zijn leven obstakels tegen, die in meerdere of mindere mate invloed hebben op je leven. Soms zijn de dingen die je meemaakt zo moeilijk, of is wat je voelt of denkt zo ingewikkeld, dat je vastloopt en niet meer weet hoe je dit kunt veranderen.

Ik zoek graag samen met jou uit hoe je klachten zijn ontstaan en hoe je met moeilijkheden bent omgegaan. Mogelijk heb je jezelf manieren aangeleerd om je staande te houden. Zo ben je misschien (onbewust) gevoelens, gedachten en herinneringen gaan vermijden, omdat het te moeilijk was om ze toe te laten. Of ben je steeds in strijd met je gevoelens en gedachten, omdat je niet zo wilt denken, of je niet zo wilt voelen.

Deze manieren hebben je waarschijnlijk een tijd geholpen, maar kunnen nu juist voor stagnatie in je leven zorgen. We gaan samen kijken of je ook anders om kunt gaan met je klachten en met obstakels die je tegenkomt. En vooral ook dat je datgene (weer) in je leven krijgt wat voor jou zinvol en echt belangrijk is.

Om dit voor elkaar te krijgen probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag, bij wie jij bent en wat bij jou past. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wie jij bent, betrokken bij wat je doormaakt en ondersteunend en richtinggevend bij jouw proces.”

Joke is opgeleid als psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft daarna de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ze heeft brede ervaring als diagnosticus en behandelaar in de Basis en Gespecialiseerde GGZ. Zij is geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapy) en EMDR, en gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met autisme.