Joke Schothorst

Iedereen komt in zijn leven obstakels tegen die in meerdere of mindere mate invloed hebben op je leven. Soms zijn de dingen die je meemaakt zo moeilijk, of is wat je voelt of denkt zo ingewikkeld, dat je vastloopt en niet meer weet hoe je dit kunt veranderen.

Ik zoek graag samen met jou uit hoe de klachten zijn ontstaan en hoe je met moeilijkheden bent omgegaan. Waarschijnlijk heb je manieren aangeleerd om jezelf staande te houden. Zo ben je misschien (onbewust) gevoelens, gedachten en herinneringen gaan vermijden. Dit gebeurt vaak als ze te moeilijk zijn om toe te laten. Ook gebeurt dit veelal onbewust.

Het kan zijn dat je in een strijd verwikkeld bent geraakt met je gevoelens en gedachten, waar je zelf niet goed meer uit komt. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde gedachten en gevoelens niet wilt hebben en van jezelf veroordeelt.

Deze manieren hebben je waarschijnlijk een tijd geholpen, maar kunnen nu juist voor stagnatie in je leven zorgen. We gaan samen kijken of je ook anders om kunt gaan met je klachten en met de obstakels waar je tegenaan bent gelopen. Bovenal richten we ons op het versterken van datgene wat in jouw leven zinvol en echt belangrijk is. Hierbij sluit ik aan bij datgene waar jij hulp voor vraagt, bij wie jij bent en bij wat bij jou past. Daarin ben ik oprecht geïnteresseerd. Daarbij voel ik me betrokken bij wat je doormaakt met betrekking tot jouw problematiek. Van hieruit bied ik ondersteuning, en help ik je om richting te geven aan jouw ontwikkelingsproces.

Joke is opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast heeft zij zich verder geschoold op het gebied van EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Voice Dialogue. Ze heeft veel ervaring met diagnostiek en behandeling van mensen met allerlei problemen (o.a. angst/paniekklachten, stemmingsproblematiek, trauma(gerelateerde klachten), zelfbeeld) binnen zowel de Specialistische GGZ als de Generalistische Basis GGZ.