Hilje Vegter

Ieder mens heeft periodes in zijn leven waarin dingen niet lopen zoals je graag zou willen: je voelt je bijvoorbeeld somber, angstig of het contact met andere mensen verloopt moeizaam. Je probeert er van alles aan te doen om zaken te veranderen en om je beter te voelen. Soms kom je hier zelf of met de mensen om je heen niet uit. Dan is het verstandig en ook dapper om het besluit te nemen professionele hulp te gaan zoeken. Bij ons ben je van harte welkom.

Ik vind het belangrijk dat we uitgaan van jouw hulpvraag, jouw wensen en ideeën ten aanzien van hoe de behandeling er uit zou moeten zien. Daar zet ik dan mijn ideeën naast. We formuleren doelstellingen en maken samen een plan om deze doelen te halen. We onderzoeken gezamenlijk de oorsprong van je klachten en de mogelijk al langer bestaande gedragspatronen die je in feite teveel in de weg zijn gaan staan. De aandacht is gericht op jou zelf, maar ook op hoe het contact met mensen om je heen verloopt.

Ik vind het belangrijk dat jij je op je gemak en begrepen voelt, maar ik zal ook regelmatig een spiegel voorhouden. Daarbij  zullen we steeds samen bespreken of we nog op de goede weg zitten en dus zinvol bezig zijn. Ik sta open voor feedback, dus maak gerust je wensen en ideeën kenbaar.

Hilje is opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog en aanvullend in EMDR. Zij heeft ruime ervaring in de hulpverlening aan volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen. Zij werkt oplossingsgericht en gebruikt technieken uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy en schematherapie. Mindfulness elementen vormen hierop een zinvolle aanvulling. Ze heeft ervaring met uiteenlopende hulpvragen en klachten. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op onzekerheid en sociale problemen, op angst- en stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten, gezinsproblemen of problemen die samenhangen met je persoonlijkheid.