Berni Thomassen

Mijn aanpak is zowel gericht op het probleem en de klacht, alsmede op de persoon die je bent. De behandeling bestaat uit zorg op maat en is oplossingsgericht. Ik wil je graag ontmoeten in de persoon die je bent . Daarbij ben ik niet zozeer behandelaar maar meer een coach die je helpt om je eigen problemen en klachten te onderzoeken, aan te pakken en op te lossen.

Dit zal er in kunnen resulteren dat je enerzijds meer zicht hebt op wie je in wezen zelf bent, en anderzijds in het creëren van handvatten waarmee je in de toekomst zonodig jezelf verder kunt helpen. Ik heb ervaren dat er altijd verandering mogelijk is. Daarbij ben ik overtuigd geraakt van ieders vermogen om problemen op te lossen en er meer adequaat mee om te gaan.

Ik kan je helpen bij persoonlijke problemen, relatie- en gezinsproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek, rouw- en verliesverwerking, problemen in verband met gezondheid en ziekte en zingevingsvragen. Ik heb ruime ervaring opgedaan in de ggz. Hierbij heeft ook mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsproces een grote rol gespeeld. Centraal staat de insteek om de kern van de problematiek naar voren te halen en daarbij het eigen probleemoplossend vermogen te activeren.

Berni is gz-psycholoog en Er-registered Psychotherapist. Hij heeft 40 jaar ervaring in de eerste en tweede lijn van de ggz in diverse functies. Zo is hij behandelaar, (sport)psycholoog, trainer, coach, opleider, bestuurder, hoofd patiëntenzorg, teamleider, zorgvernieuwer en ontwikkelaar van zorgprogramma’s.